تماس

آدرس: بوشهر - بلوار شهید ماهینی - دانشگاه خلیج فارس             

   فکس: 07733441494

تلفن: 07733441494

ایمیل: mohammadi@pgu.ac.ir